همایش حافظه ات را به کار بنداز!

متاسفانه در ایران افراد کتابخوان بسیار کم هستند طبق تحقیقات و آمار در ایران تنها 2% از افراد کتابخوان هستند البته در سطح کلان و ملی که نگاه کنیم این خبر بسیار ناگوار و دردآور است. امروزه حافظه یکی از ادامه مطلب…